Slider

Business mentorforløb

Mentorforløb med fokus på dit personlige lederskab

Et lederjob stiller store krav til dig som menneske. Derfor er det afgørende, at du har fokus på dit personlige lederskab og på evner og emner som: autencitet, troværdighed, kommunikation, indlevelse, kommunikation og dine personlige ressourcer.

Dit personlige lederskab, herunder evnen til at forstå, lede og samarbejde med vidt forskellige typer af mennesker er afgørende for din succes og dit velvære. Og det er præcis, hvad dette mentorforløb sigter på at optimere.

Måske ønsker du at arbejde dybere med dit personlige lederskab og dine mål. Måske ønsker du at se det hele med nye øjne. Forløbet er individuelt og tager altid udgangspunkt i, hvad der er optimalt for den enkelte.

Du behøver ikke at være placeret i organisationens øverste ledelseslag for at både du og virksomheden får udbytte af, at du arbejder med dit personlige lederskab. Men du behøver at være nysgerrig og åben og have både viljen og evnerne til selvledelse for at få et vellykket forløb.

Med udgangspunkt i min erfaring som både virksomhedsleder, mentor og coach får du:

 • faglig og personlig sparring via konkrete udfordringer og opgaver om ledelse og kommunikation
 • fokus på retning i forhold til passion, styrker og karrierer
 • refleksion og perspektivering af dine egne kompetencer, udfordringer og mål
 • nye vinkler på håndtering af dine daglige udfordringer i virksomheden
 • udfordring af dine overbevisninger og antagelser.
 • optimering af dit personlige lederskab.
 • styrket autencitet og selvtillid.
 • mere energi, ro, nærvær og balance
 • mere arbejdsglæde
 • harmoni mellem tanker, sind og følelser
 • større tilfredshed i dit liv – både professionelt og privat
 • mulighed for at genfinde glemte personlige ressourcer
 • øjnene op for nye sider af dig selv og nye muligheder for fremtiden
 • større gennemslagskraft og lettere ved positivt at håndtere konflikt situationer
 • styrket tydelighed og troværdighed, der får dine medarbejdere/samarbejdspartnere til at følge dig.
 • optimering af dine muligheder for at skabe de resultater, du ønsker
 • styrket dine evner som leder og kommunikator.

Din rolle og dit ansvar indebærer, at du skal være parat til – med støtte fra mig – at:

 • italesætte dine egne udfordringer, ambitioner og forventninger åbent og ærligt.
 • være åben og nysgerrig over for sparring, refleksion og nytænkning
 • være aktiv, målbevidst og forberedt i møderne med mig
 • definere egne udviklingsmål i forhold til mentorprogrammet og tage ansvar for at arbejde hen imod dem.

Mentorforløbet kan individuelt tilpasses, alt efter dine ønsker og behov:

Du er velkommen til at kontakte mig på telefon for en snak om mentorforløbet, og hvad det kan gøre for dig. Her kan jeg også fortælle dig noget om hvordan jeg arbejder.

Udtalelser fra ledere der har været igennem forløbet:

“Jeg stod med et ønske om at bliver en bedre leder og lykkes i den rolle. Min oplevelse af forløbet var, at jeg gradvist blev mere bevidst om, hvem jeg er som leder. Jeg har lært at bruge mine stærke sider mere aktivt – og at omfavne og respektere de svage sider. Fra mit forløb hos Jeanette fik jeg en række gode redskaber. Dem har jeg brugt og bruger dagligt i mit arbejde. Det har gjort en kæmpe forskel for mig.”

Kristine Holm Jensen

“Jeg startede mit forløb hos Jeanette samtidig med mit første lederjob og jeg har været umådeligt glad for det. Hun hjælp mig med at være bevidst omkring mine styrker, og med at forstå mine reaktionsmønstre, når jeg er presset. Ligeledes har hun hjulpet mig med at holde overblik og strukturere opgaverne samt at afproblematisere opgaver, der syntes stressende. Jeanette har hjulpet mig med at afkode stress-triggere og finde ud af, hvordan jeg kan skabe modvægt, både i løbet af arbejdsdagen, men også i løbet af ugen. Udover det, har vi sammen lagt grundstenen til et frugtbart samarbejde med min nærmeste leder, der tog udgangspunkt i vores personlighedsprofiler. Uden det ville vores samarbejde muligvis havde udviklet sig til en konflikt en gang imellem. Desuden har hele processen omkring min egen profil, samt bevidstheden omkring vekselvirkning med andres profiler forenklet samarbejde med mine medarbejdere og kollegaer.”

Constanze Rassmann

Fantastisk mentor forløb med fokus på det enkelte menneske

Vi har gennemført et forløb hos Jeanette med vores nøglemedarbejdere. Forløbet havde fokus på at udvikle den enkelte medarbejder til en bedre udgave af sig selv, at kunne håndtere teamet og de udfordringer der ligger i at samarbejde samt at finde frem til de udfordringer, der var til stede på det personlige plan for hver enkelt. Vi oplevede alle at få mere ro, større selvtillid og fandt nye sider af os selv, der gav en indsigt i reaktionsmønstre både jobmæssigt og privat. Vi blev bedre til at kommunikere i teamet og fik en fælles platform som legaliserer at italesætte forskellige problemstillinger, som berører balancen i teamet. Forløbet var særdeles positivt og gav en glæde i teamet, både da det dette var en gevinst rent personligt/privat, men gav samtidig en fælles oplevelse for teamet, der skabte sammenhold. Jeanettes facon og tilgang til os som team var fantastisk og hun fik alle til at føle sig trygge i forløbet. Vi fik en indsigt i os selv og flyttede os som mennesker. Jeanette var formidabel til at se vores hot spots og få os til at arbejde med de udfordringer, vi hver især havde. En fantastisk personlig oplevelse, som man husker og vi fik nogle redskaber, som ligger på ryggraden fremadrettet. Som person er Jeanette ligetil, ufarlig og mestrer ”at se lige igennem dig” – en tryg og udviklende oplevelse.”

Jonna Runge – CSO Scandinavian Executive Institute.